"In een gezonde (groeps)geest en met een gezond lichaam sporten in een zuivere natuur". Zo zouden we onze doelstellingen filosofisch kunnen samenvatten. Eerbied en zorg voor de prachtige, maar dikwijls bedreigde natuur langs beken en rivieren staan daarbij hoog in het vaandel. In een sfeer van vriendschap, gedragen door vertrouwen en verantwoordelijkheid, geldt de overwinning op jezelf als belangrijkste doel. Zo kunnen alle leden zich sportief uitleven en zich verder bekwamen in de kano- of kajaksport.