InfoGedragen door een enorm enthousiasme hebben de Mokkapioniers een blijvend kenmerk langs de Molse kanaaldijk opgericht. In de loop van de jaren is dit uitgegroeid tot een volwassen club waar sportiviteit en vriendschap op de eerste plaats komen. Een goede sfeer en een aanbod voor mensen van alle leeftijden maakt dat wij een gezonde club hebben waar het goed vertoeven is. Het is de taak van ons allen om ons uiterste best te doen zodat iedereen, zonder uitzondering, zich hier welkom voelt en blijft voelen.

Door een groep vrienden, met een zelfde liefde voor het wildwatervaren, werden er regelmatig uitstappen gemaakt op wildbeken en snelstromende riviertjes in de Ardennen. Door het aanstekelijk enthousiasme van deze pioniers werden er meer en meer kajakvaarders aangetrokken. Na enige tijd groeide het idee om zich wat beter te organiseren en zo ontstond in 1988 de Molse Kano en Kajakclub "MoKKa". Een clublokaal kon evenwel niet uitblijven en na een paar goede "Nachten van het Wildwater" werden de handen uit de mouwen gestoken. Een splinternieuw clublokaal, annex botenloods verscheen tussen Sas 4 en Sas 3 op de kanaaldijk. Ons clublokaal, waar we terecht fier op zijn, is uitgegroeid tot de ontmoetingsplaats van de kajakkers van Mol en omstreken. Enkele jaren geleden werd er ook gestart met kajakpolo, een aantrekkelijke en spectaculaire tak in de onze sport.

"In een gezonde (groeps)geest en met een gezond lichaam sporten in een zuivere natuur". Zo zouden we onze doelstellingen filosofisch kunnen samenvatten. Eerbied en zorg voor de prachtige, maar dikwijls bedreigde natuur langs beken en rivieren staan daarbij hoog in het vaandel. In een sfeer van vriendschap, gedragen door vertrouwen en verantwoordelijkheid, geldt de overwinning op jezelf als belangrijkste doel. Zo kunnen alle leden zich sportief uitleven en zich verder bekwamen in de kano- of kajaksport.

Recreatieve dag- en weekenduitstappen

Rustige kano- of kajaktochten over kabbelende Vlaamse rivieren of Hollandse plassen. Genietend van de natuur. Elk jaar is er "de canadezentoch" waar we met de kano een 2 daagse maken op de Semois.

Voor de Adrenaline verslaafden worden er afdalingen op wildwaterrivieren georganiseerd. De Ourthe, Salm, … (klasse I en II) voor de beginners en iets rustigere vaarders. De Lesse, Rur, Hoegne … is al voor de straffere vaarders.

2 keer per jaar doen we een jeugd- en beginners stage naar Frankrijk. (Arras en Sault Brenaz) .

Voor de meer ervaren vaarders is onze 10 daagse wildwater reis waar we rivieren van klasse 4 bedwingen. (Oostenrijk, Corsica, Frankrijk) .


Trainingen aan het clublokaal

De kajakpolospelers oefenen op woensdag- en zaterdagavond vanaf zes uur. Zij beginnen reeds in maart, en eindigen eind oktober.

Vanaf half mei tot einde oktober varen we elke zaterdagavond vanaf zeven uur met de lange of korte boot. Allerlei roeitechnieken worden aangeleerd waaronder de spectaculaire "Eskimorol"

Voor toeschouwers is de kantine geopend.

In de winter zijn er enkele Die hards die elke woensdag en zaterdag om 19u gaan varen. Het motto is "als we door het ijs kunnen, kunnen we varen." Je zit trouwens niet in het water, maar in je boot. Moest je goesting krijgen, je weet waar je moet zijn..


Trainingen in het overdekt zwembad "Den Uyt".

Meerdere avonden in de winterperiode, telkens op zondag. Voor onze leden is de training gratis. Het is een ideale gelegenheid om het eskimorollen te oefenen.

Ook de kajakpolospelers houden aangepaste trainingen in het zwembad. De modaliteiten worden per seizoen meegedeeld.


Wedstrijden

Competitief ingestelde roeiers kunnen, gebruik makend van verschillende clubboten, deelnemen aan de kajakpolowedstrijden. De kajakpoloteams nemen deel aan gemiddeld tien officiële en vriendschappelijke tornooien. Er zijn 4 ploegen in verschillende reeksen, onze eerste ploeg speelt zelfs in 1ste klas. We hebben een damesteam en in onze derde ploeg spelen leeftijden van 13 tot 56jaar. Voor iedereen is er wel een plaatsje..


Eigen organisaties.

De "MokkaTlon" is een triathlon op recreatieve basis, bestaande uit 2 km kajak, 12 km mountainbike en 4 km lopen. Elk jaar hebben we meer dan 120 deelnemers

In April organiseren we de 1ste manche van het Belgisch Kampioenschap. Het Belgisch Kampioenschap wordt gespeeld in 4 manches. De 1ste manche zal doorgaan bij ons tussen sas 4 en sas 5. Op deze dag strijden een 40 tal polo-teams voor de meeste punten. Dit van 9u tot 17u op 4 velden. .


Regelmatigheidscriterium.

Om de deelname aan activiteiten te stimuleren worden jaarlijks enkele prijsjes uitgereikt in drie categorieën:

 • De senior (m/v) met de langste geroeide afstand
 • De junior (m/v) met de langste geroeide afstand
 • De actiefste kenteraar (m/v) krijgt de trofee "De natte handdoek".

 • Prestaties die in aanmerking komen:

  • De werkelijke afstand in km van alle tochten ingericht door MoKKa.
  • Alle zaterdagtrainingen en woensdagtraningen, 2km/training.
  • Alle tochten of wedstrijden ingericht door het NKV en waarvan men een stempel heeft in het logboekje. De stempels worden door de organiserende club afgeleverd. Logboekjes van het NKV worden verdeeld door de penningmeester.
  • Polowedstrijden en tornooien, 2 km per wedstrijd.
  • Brandingvaren geldt voor 4 km per uitstap.
  • De gevaren afstand van biathlons en aanverwante wedstrijden.

  Om opgenomen te kunnen worden in dit regelmatigheidskriterium moet het vaarjournaal eigenhandig worden ingevuld!!!

  Het lidgeld bedraagt momenteel 60 Euro/jaar en 50 Euro vanaf het 3° gezinslid. Voor leden jonger dan 16jaar is het 50 euro/jaar net als voor een steunend lid.
  Je krijgt 10€ korting in je eerste jaar of als je tijdig betaald, dit zal vermeld worden in de mails die rond gestuurd worden.
  Hierin is begrepen:

  • Aansluiting bij het Nederlandstalig Kano Verbond (NKV) en Provinciaal Comité. Aanvullende verzekering bij alle clubactiviteiten (zie ook bij verzekering).
  • Gebruik van materiaal (zie ook bij huisregels).

  Een licentie voor de officiële kajakpolocompetitie kost 10 Euro/jaar. Vervoerskosten bij uitstappen: 6 Euro/100 km.

  Werking kantine

  De dienst achter de toog wordt bij beurtrol verzekerd door vrijwilligers.

  Je kan, via de login, de taplijst bekijken en een voorstel doen wanneer je zou kunnen tappen.

  Het tapreglememt vind je bij de taplijst.

  Er wordt gevraagd de tapper(s) bij te staan door bestellingen aan de toog af te halen en de lege glazen terug te brengen.


  Toegang tot het lokaal (alles behalve keuken en kelder)

  De sleutel van de botencontainers hangt ter beschikking achter de toog. Sleutels van het lokaal kan men verkrijgen bij de bestuursleden. Ze dienen dezelfde dag nog terug gebracht te worden. Leden die meer dan één jaar aangesloten zijn kunnen tegen een borgsom van 15 Euro een sleutel ter beschikking krijgen. Douche + WC + botenloods na gebruik droog maken en kuisen. Gebruikte materialen (boten, paddels, stoelen, enz...) proper en droog op hun plaats zetten en hangen.

  Bij het verlaten van het lokaal:

  • Lichten doven en verwarming afzetten.
  • Botencontainers afsluiten
  • Deuren sluiten met extra-aandacht voor de achterdeur en de garagepoort!


  Gebruik clubboten en ander materiaal

  Clubboten mogen aan het lokaal vrij gebruikt worden. Boten die op een andere plaats dan het lokaal worden ingezet (vervoerd worden), of voor meer dan 1 dag worden gebruikt dienen vooraf besproken te worden bij de materiaalmeester: Lieven Mentens. De vergoeding bedraagt 4 Euro per boot per dag. (bij toertochten en wedstrijden ingericht door het NKV vervalt deze vergoeding, reserveren is wel nodig!) De gebruikte materialen, b.v. B1 - P6 (boot nr. 1 - paddel nr. 6) noteer je op de gebruikersfiche, uitgezonderd bij officiële trainingen of andere door MoKKa ingerichte activiteiten. Max. 1 boot per lid. Het bestuur kan steeds in belang van de club het gebruik weigeren.


  Ieder gebruiker is verantwoordelijk voor de goede staat van het materiaal.


  Een goede raad voor de aankoop van eigen materiaal:

  • Ga niet overhaast te werk, en gebruik als beginner het clubmateriaal.
  • Ondertussen leer je ook het voor jou best geschikte materiaal te kiezen.
  • Vanzelfsprekend kan je niet "eeuwig" naar een eigen boot blijven uitkijken.


  Privé boten in botenloods

  Wegens de beperkte plaats in onze loods is het niet mogelijk privé boten te stallen. Enkel boten die aan de club in leen worden gegeven of wekelijks gebruikt worden mogen in de container gelegd worden. Carbonnen (privé) polo boten die in de container zitten mogen niet door anderen gebruikt worden.


  Gebruik kracht materiaal

  De club voorziet assortiment aan materiaal om aan kracht training te doen maar dit gaat uiteraard samen met een aantal regels. Voorwaarden om het materiaal te mogen gebruiken:

 • + 16 jaar.
 • Lid zijn van Mokka
 • Deelnemen aan de Belgische competitie
 • Enkel onder begeleiding van Bob (Kinesist) !!

 • Als je aan al deze voorwaarden voldoet en je wil met kracht training beginnen bespreek je dit eerst met Bob. Hij zal er voor zorgen dat je zo veilig en efficiënt mogelijk traint met een zo klein mogelijk risico op blessures. Hij zal de eerste keer met je meekomen om een trainingsschema op te stellen dat voldoet aan jou eisen.

  Een schema zal bestaan uit een reeks kracht en stabilisatie oefeningen. Deze worden uitgelegd zodat je ze correct en veilig kan uitvoeren. Na een tijd, afhankelijk van het schema, zul je terug samen komen met Bob om progressies en nieuwe oefeningen toe te voegen aan het schema. Het is dan ook de bedoelingen dat je het schema volgt en niet op eigen initiatief oefeningen gaat aanpassen of nieuwe oefeningen gaat uitvoeren, bespreek dit eerst zodat je geen blessures gaat oplopen.

  Verkeer

  Je mag met de wagen tot aan het lokaal rijden. Dit enkel vanuit de Pannekoekenboot.

  Om veiligheidsredenen raadt het bestuur aan stapvoets te rijden.

  Rondom het lokaal

  Het jaagpad langs ons lokaal geldt als officieel fietspad. Bij alle activiteiten dient daar voortdurend rekening mee gehouden te worden. Spelende kinderen blijven onder verantwoordelijkheid van de ouders.

  Op het water

 • Houdt rekening met ondiepe oevers bij het te water gaan. Bovendien geldt voor heel het kanaal een principieel zwemverbod.
 • Bij het kajakken op vlak water is alleen een zwemvest verplicht.
 • Op stromend water en bij het polo spelen is een helm verplicht.
 • Bij het polo spelen is een vizier vereist.
 • Gebruik de steigers voor het in en uit stappen aan de sassen.
 • Maak je op tijd zichtbaar voor schepen.
 • Houd steeds rechts en bij het kruisen.
 • Vaar nooit dichter dan 10 m bij een schip.
 • Respecteer de natuur en uw medemens.
 • Onthoudt goed:

  Kajakken is geen kwestie van 'durven' maar van 'kunnen en weten'.

  Stap bij stap moet geleerd worden.

  Waaghalzerij en nonchalance horen er niet bij.

  De sportverzekering, dekt de kosten waarin het ziekenfonds niet tussenkomt. Er dient aan enkele voorwaarden worden voldaan: Het ongeval gebeurt tijdens een clubactiviteit. Alle verplichte veiligheidsmaatregelen werden in acht genomen. Bij deelname aan wedstrijden is een medisch attest vereist. De aangifteformulieren zijn ter beschikking bij de secretaris. Zij dienen snel en degelijk ingevuld terugbezorgd te worden. Een exemplaar van de volledige polis ligt ter inzage.

 • Een gezellige spel-namiddag met aansluitend een barbecue Ook niet-leden kunnen eraan deelnemen. (zomer)
 • Algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing. (februari)
 • Winterterras. Gezellig winters buitenterras met live optreden en de nodige warmhouders.
 • Ledenfeest